Logowanie / rejestracja POLSKI

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH SOLINA-MYCZKOWICE S.A.

Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowice S.A.to jedna z najbardziej solidnych i wiarygodnych firm w regionie. To spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług eksploatacji i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych i hydrotechnicznych, służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku naturalnemu. Efektem prawidłowo prowadzonej gospodarki wodnej jest zapobieganie powstawaniu problemu fal powodziowych, które mogłyby podtapiać położone poniżej zlewni rzeki "San" miejscowości, a także zapewnienie mieszkańcom regionu wody pitnej i utrzymywanie życia biologicznego na najwyższym poziomie. Dzięki górnemu zbiornikowi "Zalew Soliński" przyczynił się do rozwoju turystyki w Bieszczadach, a region stał się jednym z najczęściej odwiedzanych zakątków naszego kraju. Każdego roku wnętrze największej w Polsce zapory odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. Idealne warunki wypoczynku oferujemy również na największej wyspie jeziora Solińskiego w Polańczyku. Spółka otwarta jest na wszelką współpracę zarówno z władzami samorządowymi jak i rządowymi, jak również innymi organizacjami. Dzięki udostępnieniu obiektu dla grup zwiedzających propagujemy wiedzę na temat bezpieczeństwa energetycznego kraju, roli energii odnawialnej w systemie energetycznym, a także przedstawiamy technologie uzyskania energii z wody.