Logowanie / rejestracja POLSKI

Athlon Development

Athlon DEVELOPMENT

Athlon DEVELOPMENT to innowacyjna marka na rynku usług doradczo–szkoleniowych w Polsce. Firmę tworzą menedżerowie i praktycy biznesu z dużym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i HR, zdobytym w projektach dla mocnych marek krajowych i międzynarodowych.

Athlon DEVELOPMENT łączy najlepsze praktyki biznesowe z odkryciami współczesnej nauki. Oferta merytoryczna oparta jest na unikalnym 12-to sektorowym modelu kompetencyjnym Athlon, inspirowanym biznesowymi i interdyscyplinarnymi doświadczeniami zespołu specjalistów Athlon DEVELOPMENT.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?!

Prowadzimy szkolenia dla biznesu, warsztaty i zajęcia indywidualne w pięciu obszarach specjalizacji:

Zarządzanie – programy rozwojowe dla menedżerów wszystkich szczebli i kandydatów na menedżerów;

Zespół – programy rozwojowe dla całych zespołów, uwzględniające role zespołowe, etapy rozwoju indywidualnego, etapy procesu grupowego, kierunki rozwoju grupy i jej liderów;

Sprzedaż – programy dedykowane siłom sprzedaży i obsługi klienta na różnych poziomach umiejętności;

Coaching – głęboki, wielokierunkowy proces rozwojowy oparty o pełną analizę Athlon;

Kariera – programy dla wszystkich ludzi biznesu, którzy chcą się rozwijać.

 

PONADTO PROWADZIMY

Indywidualne i zespołowe analizy preferencji behawioralnych na bazie metodologii Insights Discovery, Exteneded DISC, Ensize, Thomas International i in.. Na bazie ww. badań prowadzimy warsztaty podnoszące efektywność indywidualną i zespołową.

Gry strategiczne typu Learning by Experiment, symulujące zachowania realnych rynków biznesowych – gry rozwijają rozumienie biznesu, umiejętności podejmowania ryzyka w zmieniającej się rzeczywistości oraz antycypowania skutków decyzji biznesowych.

Projekty wdrożeniowe Systemów HR, np. systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, systemów Zarządzania Przez Cele, systemów kompetencyjnych.

 

CO NAS WYRÓŻNIA!

Orientacja na biznes – głównym celem naszych programów rozwojowych jest skuteczne zastosowanie nowej wiedzy i nowych umiejętności w realiach biznesowych uczestnika szkolenia.

Innowacyjność – stosujemy innowacyjne, odważne metody pracy, łączące różne style uczenia się, wykorzystujące odkrycia współczesnej nauki.

Systemowość – oferujemy kompletny model koncepcyjny, obejmujący kluczowe kompetencje nowoczesnego biznesu.

Elastyczność - dostosowujemy program szkolenia do strategii biznesowej Klienta w perspektywie krótko- lub długoterminowej.

Wielowymiarowy rozwój – oferujemy holistyczne podejście do rozwoju uczestników w zakresie ich samoświadomości, dojrzałości, wiedzy i umiejętności - potrzebnych do trwałego sukcesu w życiu i biznesie.