Logowanie / rejestracja POLSKI

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BEMOWO

Samodzielny Zespół Publicznych Zespołów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - to 3 duże przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego wspólnie zarządzane i o wspólnej systematycznie wzbogacanej i unowocześnianej bazie diagnostycznej (laboratorium, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownie diagnostyczne przy poradniach specjalistycznych) oraz bazie terapeutycznej (rehabilitacja i uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu).
Baza lokalowa Zespołu powstała w latach 80. została w ostatnich latach gruntownie zmodernizowana.
Nasze poradnie i gabinety świadczą usługi zdrowotne głównie dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w ramach umów z Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest to w ponad 100 tysięcznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy największa placówka lecznictwa ambulatoryjnego, jedna z dwóch publicznych placówek lecznictwa otwartego, jedyna samorządowa. SZPZLO Warszawa to jeden z kilkunastu świadczeniodawców NFZ lecznictwa otwartego w Warszawie, dla których organem założycielskiego jest m.st. Warszawa.
Zespół ma w tej chwili bardzo dobrą sytuację finansową wynikającą z faktu, że od trzech lat osiąga dodatni wynik bilansowy.
Zakres działania samorządowego lecznictwa otwartego w dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy
Zespół w 2009 roku zatrudnia 258 pracowników na umowach o pracę lub umowy zlecenia, a 32 lekarzy specjalistów wykonujących indywidualną praktykę lekarską realizują zadania Zespołu na podstawie kontraktów.
Dominujące kategorie zawodowe pracowników Zespołu to lekarze (56 etatów i 32 kontrakty równoważne co najmniej 18,5 etatom), pielęgniarki i położne (66 etatów), technicy i analitycy diagnostyki, terapeuci (69 etatów), inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem (18 etatów).
Zakres świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w Zespole w roku 2008 obrazują następujące liczby:
> Ponad 68 tysięcy osób, które wybrało >
u nas podstawową opiekę zdrowotną
otrzymało: > 256 tysięcy porad lekarskich,
30 tys. porad domowych pielęgniarek > środowiskowo-rodzinnych 69 tysięcy zabiegów pielęgniarskich w gabinetach i domu.