Logowanie / rejestracja POLSKI

ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL S.A.

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie rozpoczęły swoją działalność 1 czerwca 1966 roku. W tym dniu wydobyto pierwszą tonę siarki niestosowaną dotychczas w Polsce i w Europie metodą podziemnego wytopu. Dało to początek dynamicznemu rozwojowi przemysłu siarkowego w Polsce.

Aktualnie KiZChS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie są jedynym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma przetrwała najtrudniejsze chwile, by następnie w pełni uzdrowić sytuację finansową i gospodarczą.

Szeroko realizowany program modernizacyjny i inwestycyjny zapewnia rozwój firmy, co przekłada się równocześnie na tworzenie nowych miejsc pracy. Firma należy dziś do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport stanowi obecnie ok. 80 % obrotów rocznych. Swoich odbiorców „Siarkopol” ma głównie
w Afryce Północnej, Austrii, Niemczech i w kilkunastu innych krajach w Europie i w świecie.