Logowanie / rejestracja POLSKI

"PIAP" - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW - WARSZAWA

Naszym głównym zadaniem jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych jak i współpracujących ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Pragniemy łączyć prace naukowe i badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i inną działalnością komercyjną. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów.

Naszym dążeniem jest podtrzymanie przez Instytut pozycji jednostki przodującej w kraju w dziedzinie automatyki i pomiarów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie aplikacji i transferu technologii, dostarczającej usługi i produkty o najwyższej jakości.

Narzędziem służącym do realizacji tych celów jest wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009 i WSK (Wewnętrzny System Kontroli), służący planowej poprawie jakości produktów i usług.